Corona maatregelen

Corona rijles protocol

rijles Heerhugowaard

Corona rijles-regels

Bij het uitstappen wordt de auto gedesinfecteerd dan kan de leerling er schoon in.

Auto open laten en doorluchten

2 Vragen stellen en les kan beginnen

 

 

 

Voorwaarden

Aan de herstart van de rijlessen is een aantal voorwaarden verbonden.

Ten eerste is het bewaren van afstand waar dat kan belangrijk. Ten tweede moet er gewerkt worden op afspraak, dat is voor ons vrij logisch.  Bij het maken van de afspraak moeten de instructeur en de leerling samen vooraf bespreken of de les een risico oplevert. Vanwege deze zogeheten triage vooraf, waarbij je checkt of er sprake is van gezondheidsklachten, wordt het dragen van een mondkapje niet verplicht gesteld. Wel staat het iedereen vrij gebruik te maken van (niet-medische) mondkapjes.

Protocol

We gaan werken met het volgende protocol:

  • Maximaal 2 mensen in de auto.
  • Minimaal 2 lessen achter elkaar inplannen.
  • De auto wordt na iedere leerling gedesinfecteerd
  • Je hoeft niet een volgende leerling op te halen maar we spreken zoveel mogelijk bij een nader te noemen punt af (bijvoorbeeld het Station Heerhugowaard)
  • Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld: (1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
    verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).
  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Van het CBR:

Wanneer kan ik weer examen doen?

Vanaf maandag 11 mei starten wij weer met het afnemen van praktijkexamens voor de bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing. Vanaf maandag 18 mei starten we met alle andere praktijkexamens en toetsen.

Kan ik veilig praktijkexamen doen?

Ieders gezondheid staat voorop. Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, en ook je huisgenoten gezond zijn. We vragen je ook om niet eerder dan 15 minuten voor het examen onze locatie binnen te gaan. Als je een begeleider meeneemt, dan wacht deze buiten op je. Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.