Veel gemaakte fouten

Voorsorteren op voorsorteervakken

Zie je wat er hier fout gaat?

Waardoor wordt deze fout gemaakt?

 

WhatsApp chat