Eigen verklaring zelf doen vanaf 1 november

Geplaatst

Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indienen. Hiermee wil het CBR een einde maken aan het feit dat elk jaar honderden kandidaten (vorig jaar tweeduizend maal) na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan, De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50 procent minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen in te vullen, denkt een kandidaat, zo redeneert het CBR, bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zélf hun gezondheidsverklaring via Mijn CBR moeten aanvragen. . De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid.

Wist je dit,

Geplaatst

Vanaf 1 juli moeten brommers en scooters met een geel kenteken in Heerhugowaard verhuizen van het fietspad naar de rijbaan en spoedig volgt gemeente Langedijk. De twee gemeenten volgen hiermee landelijke regelgeving, die verwarring en gevaarlijke situaties op het fietspad moet wegnemen. Een voordeel voor hen is dat ze straks 45 km/u mogen rijden, tegenover hooguit 30 km/u op het fietspad.Brommers rijden straks op alle 50 km/uur wegen in Heerhugowaard en Langedijk op de rijbaan. In Heerhugowaard betekent het dat bromfietsers vanaf 1 juli op een aantal extra wegen mogen rijden: de Krusemanlaan, Westtangent en Zuidtangent. De invoering in Langedijk vindt iets later plaats, omdat de borden nog niet zijn geplaatst. Tot die tijd moeten bromfietsers de huidige bebording volgen. In Langedijk geldt de nieuwe regel onder andere op de Uitvalsweg, Westelijke Randweg en Twuyverweg. Op 60 km/u wegen buiten de bebouwde kom mag ook gebromd worden. Dus in principe rijdt de bromfietser altijd op de rijbaan, tenzij anders is aangegeven.Wie vanaf 1 juli op het fietspad bromt, riskeert € 95 boete met € 9 administratiekosten. Meer informatie op heerhugowaard.nl/brommer..                                           […]