Autisme

Autisme

rijles Heerhugowaard

Rijles en Autisme

Rijles en Autisme is een onderdeel van Rijschool for you . Bij Spectrum Brabant hebben wij diverse opleidingen gevolgd om ons te verdiepen in het geven van rijlessen aan mensen met een Autisme. Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs, waar een gespecialiseerd centrum voor autisme en ADHD onderdeel van uitmaakt.

Spectrum Brabant stelt zichzelf o.a. tot doel de kennis en expertise rondom Autisme en ADHD zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Het is hun missie het leven van alle mensen met een dergelijke aandoening een stukje eenvoudiger te maken door het bieden van enerzijds kwalitatief goede begeleidingsmogelijkheden, maar anderzijds ook zeker door deze kennis en expertise te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Zij hopen door het trainen en bijscholen van allerlei mensen zoals rij-instructeurs, sportleraren, begeleiders van vrijetijdsclubs, medewerkers in de kinderopvang etc. een steentje bij te kunnen dragen in het actief en prettig kunnen participeren van personen met Autisme of ADHD in onze maatschappij. Doordat wij contact zochten met mensen met meer kennis hebben wij gekozen om diverse opleidingen te volgen bij Spectrum Brabant zodat wij de kandidaten bij onze rijschool beter kunnen voorbereiden op het examen en hun rijvaardigheid.