autisme en rijles

Autisme en rijles

Rijles en Autisme is een onderdeel van Rijschool for you . Bij Spectrum Brabant hebben wij diverse opleidingen gevolgd om ons te verdiepen in het geven van rijlessen aan mensen met een Autisme. Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs, waar een gespecialiseerd centrum voor autisme en ADHD onderdeel van uitmaakt.

Spectrum Brabant stelt zichzelf o.a. tot doel de kennis en expertise rondom Autisme en ADHD zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Het is hun missie het leven van alle mensen met een dergelijke aandoening een stukje eenvoudiger te maken door het bieden van enerzijds kwalitatief goede begeleidingsmogelijkheden, maar anderzijds ook zeker door deze kennis en expertise te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Zij hopen door het trainen en bijscholen van allerlei mensen zoals rij-instructeurs, sportleraren, begeleiders van vrijetijdsclubs, medewerkers in de kinderopvang etc. een steentje bij te kunnen dragen in het actief en prettig kunnen participeren van personen met Autisme of ADHD in onze maatschappij. Doordat wij contact zochten met mensen met meer kennis hebben wij gekozen om diverse opleidingen te volgen bij Spectrum Brabant zodat wij de kandidaten bij onze rijschool beter kunnen voorbereiden op het examen en hun rijvaardigheid.

In de praktijk hebben wij nu al veel ervaring met ASS zoals het tegenwoordig genoemd wordt.

De praktijk,

In de praktijk hebben wij te maken met het CBR en wat betekent dat de leerling meestal een rijtest moet doen om te kijken of de leerling rijgeschikt bevonden wordt. Is dit het geval dan kunnen wij doorgaan met lessen.

Soms kan men een tweede rijtest doen als de leerling bijvoorbeeld overstapt naar de automaat.

Wat dus het probleem kan zijn want men moet eerst een x aantal lessen volgen zodat men ook wel iets kan laten zien. Het behoeft geen examen niveau te zijn maar enig inzicht en reactie is wel een vereiste. Het kan dus zijn dat het CBR de leerling niet rijgeschikt keurt en dan kan de leerling het rijbewijs dus niet halen.

Dit is natuurlijk een enorme tegenvaller en heeft ook nog eens behoorlijk wat geld gekost. Gelukkig valt het in de praktijk mee en hebben wij nogniet veel afwijzingen gehad in de afgelopen 20 jaar.

Als u hier meer over wilt weten is het beter om een afspraak te maken zodat wij het beter kunnen toelichten.