Eigen verklaring zelf doen vanaf 1 november

Geplaatst

Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indienen. Hiermee wil het CBR een einde maken aan het feit dat elk jaar honderden kandidaten (vorig jaar tweeduizend maal) na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan, De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50 procent minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen in te vullen, denkt een kandidaat, zo redeneert het CBR, bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zélf hun gezondheidsverklaring via Mijn CBR moeten aanvragen. . De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid.

Wist je dit,

Geplaatst

Vanaf 1 juli moeten brommers en scooters met een geel kenteken in Heerhugowaard verhuizen van het fietspad naar de rijbaan en spoedig volgt gemeente Langedijk. De twee gemeenten volgen hiermee landelijke regelgeving, die verwarring en gevaarlijke situaties op het fietspad moet wegnemen. Een voordeel voor hen is dat ze straks 45 km/u mogen rijden, tegenover hooguit 30 km/u op het fietspad.Brommers rijden straks op alle 50 km/uur wegen in Heerhugowaard en Langedijk op de rijbaan. In Heerhugowaard betekent het dat bromfietsers vanaf 1 juli op een aantal extra wegen mogen rijden: de Krusemanlaan, Westtangent en Zuidtangent. De invoering in Langedijk vindt iets later plaats, omdat de borden nog niet zijn geplaatst. Tot die tijd moeten bromfietsers de huidige bebording volgen. In Langedijk geldt de nieuwe regel onder andere op de Uitvalsweg, Westelijke Randweg en Twuyverweg. Op 60 km/u wegen buiten de bebouwde kom mag ook gebromd worden. Dus in principe rijdt de bromfietser altijd op de rijbaan, tenzij anders is aangegeven.Wie vanaf 1 juli op het fietspad bromt, riskeert € 95 boete met € 9 administratiekosten. Meer informatie op heerhugowaard.nl/brommer..                                           […]

Blog

Geplaatst Een reactie plaatsen

Rijschool for you  speciale aanbieding, een volledig pakket! Itheorie + Theorie examen + Gratis proefles +  30 lessen + Tussenijdse toets + Praktijk examen                                                          (De Eigen Verklaring regel je zelf bij het cbr € 32,80)                                € 1375,-* alleen geldig voor een startende leerling zonder ervaring. 

Rijbewijs ophalen

Geplaatst Een reactie plaatsen

Rijbewijs ophalen De aanvraag rijbewijs kan betrekking hebben op een eerste rijbewijs, een vernieuwing rijbewijs (om de 10 jaar moet u uw rijbewijs vervangen), het vervangen van een vermist rijbewijs of een uitbreiding van een categorie (bij het behalen van een aanvullende rijbevoegdheid). Als u uw bromfietscertificaat niet heeft omgewisseld voor 1 oktober 2009 voor een bromfietsrijbewijs, moet u voor het verkrijgen van een bromfietsrijbewijs een examen afleggen. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl.Rijbewijs ophalen bij de gemeente. Een rijbewijs kunt u alleen in persoon aanvragen bij de balie van Burgerzaken. Ook het ophalen na een week moet u persoonlijk doen. Indien u al in het bezit bent van een rijbewijs moet u deze meenemen bij de aanvraag en inleveren bij het ophalen. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen.De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. U kunt direct online (rechts) een afspraak maken of via telefoonnummer 14 072. Benodigdheden voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs Het eerder afgegeven rijbewijs. Eén goed gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de Fotomatrix Model. Een legitimatiebewijs (dit mag het oude rijbewijs zijn). Bij verlies van uw rijbewijs kunt u […]