gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring voor rijexamen zelf invullen
Vanaf 1 november 2017 is het niet langer mogelijk om via TOP internet een Eigen verklaring in te dienen voor uw kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Ook verandert per 1 november 2017 de naam Eigen verklaring in Gezondheidsverklaring. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document.

Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. Wij verzoeken u om uw kandidaten te verwijzen naar deze site om hun verklaring zelf digitaal in te vullen.

Flyer 
Hier vindt u een flyer die u kunt afdrukken en aan kandidaten kunt geven. De flyers verspreiden we ook via de 53 examenlocaties van het CBR.

Filmpje
Op onze website hebben we een filmpje geplaatst waarin we uitleggen hoe en waarom zij een Gezondheidsverklaring moeten invullen. Hier vindt u de link naar deze animatie:https://www.cbr.nl/11381.pp. U kunt deze link doormailen naar uw kandidaten en ook verspreiden via uw eigen communicatiekanalen (zoals website).

Belangrijke extra aandachtspunten
1. DigiD: voor het indienen van een Gezondheidsverklaring is een DigiD nodig. Als straks de vernieuwde vragenlijst wordt ingevoerd, is dit een DigiD met extra beveiliging in de vorm van een sms-code. De kandidaat kan ook de DigiD-app downloaden, het beveiligingsniveau daarvan is gelijk aan DigiD met sms. Als de kandidaat nog geen DidiD heeft, dan is het zaak om hem aan te sporen deze snel aan te vragen (doorlooptijd ongeveer 5 werkdagen).
2. Kandidaten mogen NOOIT hun DigiD aan derden geven om de verklaring voor hen in te vullen. Een DigiD is strikt persoonlijk en mag je alleen zelf gebruiken. Het kan geen kwaad kandidaten daar extra op te wijzen.
3. De naamswijziging kan wellicht tot verwarring leiden. Dat kandidaten denken dat ze een Eigen verklaring én een Gezondheidsverklaring nodig hebben. Dat is uiteraard niet het geval. Ook heeft de naamswijziging geen enkel gevolg voor de geldigheid van de al ingevulde verklaringen.

Waarom een naamswijziging?
De naamswijziging van Eigen verklaring naar Gezondheidsverklaring is gekomen door feedback van onze klanten. Zij geven aan dat deze naam beter aangeeft waar het formulier voor bedoeld is: een verklaring over je gezondheid. Als een kandidaat een of meer vragen op deze verklaring met ‘ja’ beantwoordt, krijgt hij ook te maken met een keuringsverslag (voorheen geneeskundig verslag genoemd). Deze naamswijziging wordt geleidelijk ingevoerd omdat de papieren verklaringen voorlopig nog in omloop zijn. Beide namen kunnen dan ook nog voorkomen.

Vernieuwing vragenlijst
Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.